علیرضا بهمنی متولد ۱۲ شهریور ماه سال ۱۳۵۰، فعالیت خود را در زمینه

موسیقی به صورت حرفه ای از سال ۱۳۸۳   آغاز نمود وموسیقی را  در کنار شغل

اصلی خود  به عنوان مدیر مالی و اداری در امور حمل و نقل دنبال کرد . انتشار

سه  آلبوم موسیقی مرد جاده ها ، جمعه های عاشقی و مرد زندگی با مجوز وزارت

ارشاد ، همچنین ده ها ترانه  و اجرای زنده در صدا و سیما از کارهای  این هنرمند

خوب کشورمان است . انسان دوستی  و کمک به هم نوع بزرگترین اهداف وی از

دنبال کردن   موسیقی است که   برگزار کردن کنسرت برای کمک به موسسه

کودکان سرطانی و … موید این ادعا است .