ترانه شاد جدیدم بنام به کی بگم

ترانه: فرامرزجعفری

موزیک وتنظیم: مسعودمفیدی