علیرضا بهمنی متولد 12 شهریور ماه سال 1350، فعالیت خود را در زمینه

موسیقی به صورت حرفه ای از سال 1383   آغاز نمود وموسیقی را  در کنار شغل

اصلی خود  به عنوان مدیر مالی و اداری در امور حمل و نقل دنبال کرد . انتشار

سه  آلبوم موسیقی مرد جاده ها ، جمعه های عاشقی و مرد زندگی با مجوز وزارت

ارشاد ، همچنین ده ها ترانه  و اجرای زنده در صدا و سیما از کارهای  این هنرمند

خوب کشورمان است . انسان دوستی  و کمک به هم نوع بزرگترین اهداف وی از

دنبال کردن   موسیقی است که   برگزار کردن کنسرت برای کمک به موسسه

کودکان سرطانی و … موید این ادعا است .