موزیک جدید علیرضا بهمنی به نام حس ناب

 Lyric:arash taghati
Melody:iman yamini&peyman edalat
Arr&mix:arash azad
Guitar:nikan zand

      1. hesse nab