نوشته‌ها

سال نو مبارک

همه به شما می گویند:
“سال خوبی داشته باشید.”
ولی من به شما می گویم:
” سال خوبی را برای خودتان خلق کنید ”
به فکر آمدن روزهای خوب نباشید!
آنها نخواهند آمد…
به فکر ساختن باشید….
روزهای خوب را باید ساخت…
آرزو می کنم:
بهترین معمار سال جدید باشید…
سال نو مبارک…..